Styrelsen

E-POST TILL STYRELSEN

styrelsen@fano.se

Fanös styrelse väljs av föreningens medlemmar vid årsstämman och att sitta i styrelsen är ett arvoderat fritidsuppdrag. Den nuvarande styrelsen består av följande medlemmar:

NamnKontakt
Arne Brovig (Ordförande)0730-525551
Binas Nisic 0761-0505450761-050545
Jens Backeman
Kristian Rosenqvist
Lars Dahl
Stefan Johansson (HSB-ledamot)
 Fritidskommité
NamnKontakt
Arne Brovig
Bengt Gustavsson
Gunnel Wasserman
Valberedning
NamnKontakt
Mehri Nahidi valberedning@fano.se
Ilona Talapka
Revisor
Namn
Adiam Gabriel
Peter Andersson (suppleant)
Övriga Funktioner
Däckförråddack@fano.se
Barnvagnsrum och cykelbodcykel@fano.se

SAMMANTRÄDEN

Föreningens styrelse sammanträder som regel den första helgfria måndagen i varje månad (utom juli) i Fanös träfflokal, Sorögatan 45. Ärenden som man vill ska tas upp på möten bör lämnas skriftligen till styrelsen i god tid i träfflokalens brevlåda, alternativt per e-post. Styrelsens sammanträden är inte öppna för andra medlemmar, om inte speciell kallelse till öppet möte annonserats. Ibland behandlas enskilda medlemmar, som t.ex. inte betalat månadsavgiften eller som det inkommit klagomål om, och av hänsyn till dessa personer är styrelsens mötesprotokoll inte offentliga. Fanös styrelsemedlemmar arbetar mellan månadsmötena aktivt med bl.a. ekonomi, avtal, information och teknisk förvaltning. Samtliga styrelseledamöter har tystnadsplikt.

ÅRSSTÄMMA

En gång per år har vi ett årsmöte för alla boende i Fanö. Motioner till årsmötet skall lämnas senast den 28:e februari.

WEBBANSVARIG

Sidan administreras av Sense4 Solutions AB på uppdrag av styrelsen – vid frågor om sidan kontaktas fano@sense4.org. För frågor om innehållet kontakta styrelsen@fano.se.

English