Mäklarinformation

Uppdaterad 2024-05-01

Fastigheten

Byggår
1977

Lägenheter
293 stycken bostadsrätter på total boyta om 20 890 kvm.

Antal lokaler
4 stycken på totalt 1 566 kvm.

Äger föreningen marken?
Under 2018 så köpte föreningen den mark där bostadsbyggnaderna står; Fyn 1, 2 och 3.

Uppvärmning
Fjärrvärme

Hiss
I alla trapphus utom de som endast består av tre våningar inklusive bottenvåning.

Ventilation
Frånluftsventilation

Energideklaration
Utfördes 2018-02-07. Energiprestanda: 157 kWh/m²

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
Senaste kontrollen godkändes 2018

Parkering
Det finns 240 garage- och parkeringsplatser. Förhållandevis lång kö till garaget men desto kortare till uteplatserna. Gästparkering mellan och på vardera sida om terrasshusen 67:an och 95:an.
Laddstolpar för fyra elbilar finns i vardera garage.

El
Föreningen har ett gemensamt elavtal hos Ellevio (elnätsägare) samt Luleå Energi (elhandelsbolag). Varje hushåll betalar för sin förbrukning som faktureras via samma avi som månadsavgiften. Eftersom avierna skickas ut kvartalsvis så blir det en fördröjning, men man betalar en månad i taget. 

Det finns en app för att följa sin elförbrukning, den heter Boendeappen Avy och kan användas av den som står skriven på adressen.

TV
Fastigheten är ansluten till Tele2. Digitala grundutbudet ingår.

Bredband
Bahnhof levererar internet till alla hushåll med en hastighet på 1000 Mbit upp- och nedströms. Detta ingår i månadsavgiften. Det går även att beställa IP-TV och IP-telefoni som man får bekosta själv. Kontakta Bahnhof för utbud, priser och beställning. 

Gemensamma utrymmen
Två stycken tvättstugor. Cykelbodar och barnvagnsrum som kan nyttjas mot en nyckeldeposition. Trapphus städas regelbundet av en städfirma.

Sophantering
Brf Fanö är delaktig i Kista Sopsugssamfällighet vilket innebär sopnedkast i trapphusen och fristående nedkast utomhus för radhusen. Källsortering finns Kista Galleria samt ca 500 m från föreningen. Det finns en bod i föreningen för att slänga mindre elektronik.

Genomförda renoveringar
2011-2016: Renovering av tak, fönster och fasader
2015: Renovering tvättstuga 57
2016: Byte av styrkort på hissar
2017: Renovering tvättstuga 93
2018: Byte av hissanläggning, Sorögatan 95
2020: Stamspolning
2020: Byte av hissanläggning, Sorögatan 29

Planerade renoveringar
Inget större enligt liggande underhållsplan. Stamrenovering inte sannolikt före 2030.

Föreningen

Föreningens juridiska namn
HSB Bostadsrättsförening Fanö i Stockholm

Organisationsnummer
716416-3722

När bildades föreningen
Föreningen bildades 1976

Äger föreningen fastigheten
Ja

Accepterar ni delat ägande, t ex mellan föräldrar och barn
Ja, men en av personerna måste bo i lägenheten. Minsta ägarandel tio procent.

Accepteras juridisk person som köpare
Nej

Finns det tillhörande förråd till lägenheterna
Nej, det finns varken vind eller källare. Förråden är inne i lägenheterna, i vissa fall ute på terrass/balkong/uteplats, i vissa fall som ett litet extra rum utan fönster.

Vad ingår i avgiften
Värme, vatten, bredband (Bahnhof), basutbud för TV (Tele2)

Överlåtelseavgift
2,5% av prisbasbeloppet som debiteras säljaren.

Pantsättningsavgift
1% av prisbasbeloppet.

Vem har hand om pantförteckningen
HSB

Vilka rutiner tillämpas vid medlemsansökan
Kontroll att säljaren inte har skulder till föreningen.

Kreditupplysning tas ut för att kontrollera att köparen inte har betalningsanmärkningar samt för att kolla betalningsförmåga. Om köparen ej kan redovisa en tillräckligt hög inkomst genom arbetsgivarintyg/kreditupplysning krävs intyg från svensk bank att köparen förmodas kommer kunna betala årsavgiften till föreningen.

Köparen måste bekräfta att denne avser att bosätta sig i lgh permanent. Investeringsförvärv för uthyrningsändamål godkännes ej. Köpa för att hyra ut godkänns ej.

Säljaren ska utföra en så kallad lägenhetssyn. Denna beställer föreningen av förvaltaren Nordstaden.

Det är fjärravläsning av mätare och du betalar bara för den el du faktiskt förbrukar i lägenheten.

Till dig som mäklare: Fyll i alla kontaktuppgifter till både köpare och säljare i HSB portalen, tack.

Avgiftsförändring
Avgiften höjdes inför 2024 efter att ha varit oförändrad i åtta år. Ingen större förändring planeras i närtid.

Fastighetsförvaltning
Fastighetsförvaltningen sköts av Nordstaden Stockholm AB

Var finns senaste årsredovisningen
Årsredovisningar sedan 2009 finns på hemsidan.

Var finns föreningen stadgar
Stadgarna finns att ladda hem från hemsidan.

Vad gäller för andrahandsuthyrning
Godtagbara skäl som måste godkännas av styrelsen.

Kontakta föreningen
Styrelsen nås enklast genom e-post till styrelsen@fano.se

Var ska överlåtelsehandlingarna/Medlemsansökan skickas?
HSB portalen

Ingår bostadsrättstilläggsförsäkring i avgiften?
Nej

Hemförsäkring
Du ska ha egen hemförsäkring för att skydda dig själv och dina saker. Kombinera din hemförsäkring med tilläggsförsäkringen för bostadsrätt så är även bostaden skyddad om något oväntat skulle hända.

English