Samverkan mot brott

BRF Fanö arbetar ständigt aktivt med brottsförebyggande åtgärder. Styrelsen har nära samarbete med polis och myndigheter för att hålla närområdet tryggt och säkert. 

Men grannsamverkan bygger på att alla hjälper till att hålla ett vakande öga. Vill du veta mer om grannsamverkan kontakta styrelsen alternativt ta del av blanketten nedan.

Tips till polisen görs via telefonnummer: 11414
Vid pågående brott ring alltid: 112


English