Felanmäl på rätt sätt

Felparkering: Alla anmälningar om felparkeringar på parkeringsplatser och uteplatser ska göras till Q-park på nummer 0771-96 90 01.

Fastighetsfel: Alla felanmälningar gällande fastigheter görs till Nordstaden på nummer 08-587 801 00 eller via e-mail till kundtjanst@nordstaden.se. Om felanmälan göres via e-mail, var noga med att skriva namn, adress, telefonnummer och en tydlig beskrivning på problemet.

Trapphusen och loftgångar ska hållas rena

Trapphus och loftgångar ska hållas rena från skräp, kartonger och dylikt. Barnvagnar och cyklar får inte förvars i trapphusen eller i loftgångar. Detta är ett krav från brandförsvaret då de, placerade där, utgör en säkerhetsrisk. Barnvagnsrum och cykelbodar finns tillgängliga för förvaring av barnvagnar och cyklar. Nycklar till dess rum lånas ut mot kvittens och deposition. Kontakta styrelsen på styrelsen@fano.se ifall du vill ha en nyckel.

Ohyra i föreningen

Vägglöss har påträffats i några lägenheter i föreningen, var därför extra uppmärksamma på om ni ser tecken på vägglöss. Ifall ni misstänker skadedjur i lägenheten är det extremt viktigt att kontakta Nomor direkt på nummer 0771-122 300. Detta ingår i fastighetsförsäkringen och är därför utan extra kostnad för er. Kom ihåg att det inte går att sanera själv. Information om skadedjur kan fås på www.nomor.se.

Välkommen på stick- och virkcafé

Kom och sticka, virka, brodera och inspirera eller för att umgås i föreningslokalen på Sorögatan 45 (ingång via Ärvingegången). Stora som små är välkomna! Vi träffas var tredje onsdag kl. 18-21, under vår blir det följande datum:

 – 6e mars

 – 27e mars

 – 17e april

 – 8e maj

Väl mött!

Laddning av elbilar

Det är förbjudet att ladda elbilar och hybrider i vanliga vägguttag i föreningens garage på Sorögatan 67 och 95. Uttagen är inte avsedda för detta ändamål och kan därför bli överhettade, vilket kan resultera i brand. Styrelsen arbetar med att installera elstolpar avsedda för laddning av bilar.

English