Rent och snyggt

Vi ser en positiv utveckling när det gäller minskad nedskräpning, vilket är jättebra! När det är rent i vår närmiljö bidrar det till en ökad trivsel. Vi är alla ansvariga för att hålla brf Fanö i fint skick. Genom att bland annat slänga papper och skräp i papperskorgen, inte ha föremål i trapphusen eller i loftgångar, inte slänga fimpar på marken, då och då plocka upp skräp från marken och slänga det i papperskorgen, kan vi alla bidra till en bättre miljö i brf Fanö. 

English